ADR-4

Numer produktu: ADR015

ADR-4 służy do zmiany właściwości fizycznych wody pitnej, jak i zawartej w napojach i produktach żywnościowych.

286,00 

Ilość

Informacje ogólne

W warunkach normalnych woda jest cieczą o niezwykłych właściwościach, które sprawiają, że jest ona niezbędna do istnienia życia. Jest ona rozpuszczalnikiem, który rozprowadza pożywienie i usuwa produkty przemiany materii, bierze udział w procesach metabolizmu, umożliwia niezbędne zmiany struktury makromolekuł takich jak proteiny i kwasy nukleinowe, jest doskonałym termoregulatorem. Woda jest cieczą niejednorodną w skali nano: zawiera izolowane molekuły H2O, molekuły powiązane wiązaniami wodorowymi oraz jony H3O+ i OH. Stopień uporządkowania molekuł wody powiązanych wiązaniami wodorowymi zmniejsza się ze wzrostem temperatury.

Statystycznie rozłożone klastery polarnych molekuł wody, powiązane wiązaniami wodorowymi, są obiektami podatnymi na działanie zarówno pola elektrycznego jak i magnetycznego. Pole magnetyczne może więc zmieniać właściwości wody. Badania pokazały, że pole elektryczne ma wpływ na polarne molekuły wody, co prowadzi do osłabienia wiązań wodorowych i zmiany struktury cieczy. Natomiast statyczne pole magnetyczne działa przeciwnie – zwiększa uporządkowanie wiązań wodorowych w strukturze wody.

ADR-4 pochłania w dużym stopniu natężenie składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego aby zapobiec osłabieniu wiązań wodorowych w wodzie.

Przestrzenny rozkład pola magnetycznego nad ADR-4

Informacje techniczne

ADR-4 jest urządzeniem, które osłabia natężenie składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego i wytwarza stałe pole magnetyczne. Matrycą jest element ceramiczny, na którym umieszczone zostały elementy magnetyczne o różnej indukcji, rozłożone na powierzchni w taki sposób, że powstaje niejednorodne pole magnetyczne.

Element aktywny ADR-4 jest wykonany z modyfikowanej ceramiki wytworzonej wg. technologii ADR® (zgłoszenie patentowe WO2007099106).

ADR-4 posiada: niemieckie świadectwo TÜV dopuszczające ADR-4 do kontaktu z żywnością;

Wykorzystane materiały zapewniają skuteczne działanie urządzenia przez okres 5. lat.

Sposób użycia

Wodę, napoje lub artykuły spożywcze, należy umieścić na urządzeniu ADR-4, na co najmniej 3 minuty. Dysk kładziemy napisem ADR-4 skierowanym ku górze. Wodę lub napój po postawieniu należy zamieszać. Przetrzymywanie dłuższe, np. 1 godzinę, czy nawet dobę nie zmienia właściwości modyfikowanych artykułów.

Nie zachodzi możliwość przedawkowania. Modyfikować można wszystkie produkty żywnościowe. W szczególności należy wyróżnić tutaj napary z ziół, najlepiej tych, które są najbardziej potrzebne naszemu organizmowi. Istotny też jest rodzaj wody. Wskazane jest, aby była to woda mineralna, źródlana lub z filtra. Dopuszczalne jest stawianie gorących płynów na dysku. ADR-4 można myć pod bieżącą wodą.

Informacje dodatkowe

Waga0,25 kg
0