ADR Sol Powder

Produkt ADR Sol Powder dodaje się w procesie płukania tkanin w celu nadania im właściwości ekranujących przed zmiennym polem elektrycznym o częstotliwości zasilającej nasze domy 50/60 Hz. Ekranowanie takie odbywa się przez absorbcję. Można aktywować każdą tkaninę, np. pościel, zasłony, firanki, odzież. Jeśli chcemy ochronić się dodatkowo przed polem elektromagnetycznym typu Wi-Fi – wówczas należy używać tkaniny ADR TEX.

24,00 

286 in stock

Quantity

Zastosowanie: tkaniny można po upraniu impregnować w pralce automatycznej lub ręcznie. Po wypraniu i odwirowaniu należy otworzyć bęben pralki i wsypać impregnat w ilości saszetka na około 3 litry wody i uruchomić program specjalny płukanie z nastwieniem odwirowania na najniższe obroty.  Większość pralek zuźywa w tym programie od 6 do 7 litrów wody, wtedy należy wsypać 2 saszetki. Upewnij się ile wody zużywa twoja pralka w programie specjalnym płukanie. W przypadku impregnacji ręcznej, tkaninę należy wyjąć z bębna pralki i przełożyć do miski z uprzednio przygotowanym impregnatem (saszetkę 60 g należy rozpuścić w  3 litrach letniej wody)  i moczyć przez co najmniej 10 minut. Następnie tkaninę należy wykręcić i wysuszyć lub przełożyć do pralki i uruchomić program odwirowanie na najmniejszych obrotach. Można suszyć tradycyjnie jak i w pralce. Tkaninę można prasować.

Efektem impregnacji będzie zwiększenie ilości „uwięzionych” cząsteczek wody w strukturach porowatych i kanalikowych tkanin. Zabieg ten spowoduje nadanie właściwościom ekranującym pola elektrycznego niskiej częstotliwości przez dużą stratnością dielektryczną materiału. Dzięki takiemu zabiegowi tkaniny nie wymagają uziemienia. Ochrona przed polami elektrycznymi wpływa korzystnie na organizmy żywe, co przedstawiono w opublikowanych badaniach medycznych i biologicznych opisanych na stronie: https://www.adr.com.pl/adr-tex/#publikacje oraz wyjaśnia to ekspertyza technologiczna https://www.adr.com.pl/adr-tex/#opinie

Powszechnie używane ekrany pola elektrycznego wykorzystują materiały przewodzące. Są to ekrany z folii lub siatki metalowej, tkaniny powlekane srebrem oraz tkaniny z wplecionymi drucikami. Nie mają one zdolności ekranowania związanej z dużą stratnością dielektryczną. Dlatego materiały takie wymagają uziemienia w przypadku użycia ich do ekranowania pola elektrycznego niskiej częstotliwości typu 50/60 Hz. Uziemienie takich materiałów ekranujących nie jest łatwe, a czasami nawet nie jest możliwe, szczególnie w: materacach, kołdrach, poduszkach, ubraniach, butach, zasłonach, firankach. Jeśli już wykona się prawidłowo uziemienie takich ekranów to trzeba być świadomym, że pomiędzy źródłem np. stojącą lampką nocną przy łóżku, a uziemioną tkaniną, dokładnie w miejscu gdzie znajduje się śpiąca osoba - natężenie pola elektrycznego wzrośnie nawet o kilkadziesiąt procent.

Zastosowanie produktów z Technologią ADR, w tym ADR Sol, rozwiązuje takie problemy - ekranowanie poprzez absorbcję nie wymaga uziemienia i nie powoduje wzrostu natężenia pól.

ADR Sol posiada atest PZH oraz zaświadczenie z firmy Hamilton, gdzie na podstawie testu otwartego przeprowadzonego przy udziale 25. ochotników, pod kontrolą dermatologiczną, stwierdzono, że testowany produkt stosowany przez osoby, u których alergia na którykolwiek ze składników nie została udokumentowana, jest dobrze tolerowany przez skórę. Impregnat ADR SOL spełnia wymagania testu kompatybilności ze skórą i może zostać sklasyfikowany jako niedrażniący.

Produkt wykorzystujący Technologię ADR otrzymał patenty w wielu krajach europejskich, w tym
w Polsce oraz w: Chinach, USA, Kanadzie, Brazylii.

Additional information

Weight0,06 kg
Dimensions0,19 × 0,11 × 0,01 m

ADR Sol Powder

ADR Sol Powder

After washing the ADR TEX or ADR MAT it is advisable reactivate with our ADR Sol Powder. We can activate any fabric by soaking .eg. curtains, bedding and clothes e.t.c. After soaking and drying, the materials will effectively protect against electric fields of ELF.

 The materials can be washed by hand or in an automatic washing machine at a temperature of up to 30°C, using your usual washing detergent.

After washing and spin drying, the fabric should be reactivated by adding ADR Sol Powder to water and then soaking the fabric for at least 5 minutes.

A 60g sachet of ADR Sol Powder should be dissolved in 3 litres of lukewarm water.

After reactivation, the fabric can then be spun dry or hung to dry. Then it can be ironed.

The effect of the “reactivation” will be to increase the amount of “trapped” water molecules in the porous and tubular structures of the fabric. This treatment will fully restore the shielding properties of the low-frequency electric field through dielectric loss (absorption).

Thanks to this procedure, ADR TEX does not require grounding and has a beneficial protective effect upon living organisms, as shown in the published medical and biological research articles which can be found on our website.

Commonly used electric field screens use conductive materials. These are foil or metal mesh screens, silver-coated fabrics and textiles with interwoven metal wires, but they do not have the shielding capacity associated with high dielectric loss (absorption). Such materials need to be grounded when used for shielding 50/60 Hz low frequency electric field. This frequency occurs in electrical installations in our homes and offices. It is not always possible to connect the shielding materials to an earth, especially in: mattresses, quilts, pillows, clothes, shoes and curtains etc.

Moreover, if such screens are grounded, you need to be aware that between the source, e.g. a bedside lamp, and an earthed shield, e.g. a bed or mattress cover, the electric field intensity will increase . This can actually cause greater exposure to EMF rather than reducing it. We strongly advise against using this “earthed’ or “grounding” method.

EMF shielding materials manufactured with ADR Technology do not need to be earthed. Therefore do not cause such negative effects.

Products using ADR Technology have received a patent for Europe, China, USA and Canada.

Technology Award from The Geneva International Exhibition of Inventions in 2011

Gold Medal for ADR Technology in the category of “Environmental Protection – Energy”

24,00 

296 in stock

Quantity

Additional information

Weight0,06 kg
Dimensions0,19 × 0,11 × 0,01 m
0