ADR®TEX (200 cm × 160 cm)

Numer produktu: ADR019

ADR®TEX jest tkaniną ekranującą pole elektromagnetyczne (PEM), która nie wymaga uziemienia. Do ekranowania wykorzystano metodę opracowaną przez ADR®Technology, w której absorpcję dielektryczną kompozytu można dopasować do żądanego zakresu częstotliwości ekranowania.

ADR®TEX zapewnia skuteczną ochronę przed szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym emitowanym przez urządzenia telekomunikacyjne, takie jak telefony komórkowe, anteny stacji bazowych (2G GSM/GPRS, 3G UMTS/HSPA, 4G LTE, 5G), TV cyfrowa, radary, itp. Chroni nas również przed polem elektrycznym wytwarzanym przez kable oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne.

564,00 

Quantity

ADR TEX zapewnia dobrą regenerację organizmu w czasie snu ekranując przed negatywnym wpływem PEM. Badania pokazały, że cykl dobowy dzień-noc odgrywa istotną rolę w procesie „naprawiania” DNA w komórkach [1-4]. Jest to związane z tym, że w czasie nocnym nie ma światła słonecznego, którego promieniowanie UV uszkadza DNA, a aktywne produkty przemiany materii, które prowadzą również do uszkodzenia DNA, są w czasie nocy zminimalizowane.

Negatywny wpływ PEM na organizm ludzki polega przede wszystkim na zakłóceniu jego podstawowych czynności życiowych. Prądy elektryczne w ciele człowieka należą do normalnych funkcji życiowych: sygnały nerwowe polegają na przesyłaniu impulsów elektrycznych, elektrycznymi procesami jest również wiele reakcji biochemicznych od trawienia do aktywności mózgu. Można się, więc spodziewać, że długoczasowe działanie pola elektrycznego nawet o małym natężeniu może powodować złe samopoczucie [5]. Alarmującą jest publikacja amerykańska, z której wynika, że „smog elektromagnetyczny” przyczynia się do chorób cywilizacyjnych (choroby układu krążenia, rak, cukrzyca) w znacznie większym stopniu niż zmiana trybu życia [6].

Gwałtowne, niekontrolowane zwiększenie zużycia energii elektrycznej w XX wieku i rozwój elektroniki, informatyki, telekomunikacji, nawigacji satelitarnej oraz urządzeń diagnostycznych i przemysłowych skłania nie tylko do analizy zagrożeń cywilizacyjnych, ale również do opracowania metod ekranowania przed PEM. Ekrany pola elektromagnetycznego ADR®Technology są odpowiedzią na te wyzwania. Ekrany te są kompozytami -układami wielofazowymi i stanowią nowoczesne podejście do problemu ekranowania PEM, gdyż przez dobranie faz składowych, ich stosunków objętościowych i sposobu łączenia faz można zaprojektować ekrany o żądanym zakresie częstotliwości oraz efektywności ekranowania.

ADR TEX jest kompozytem wykorzystującym metodę ekranowania pola elektromagnetycznego opracowaną przez ADR Technology. Matrycę tego kompozytu stanowi tkanina utkana z wielu rodzajów przędz z wprowadzonymi nitkami wykonanymi z metalu (INOX). Po utkaniu, wypraniu, stabilizowaniu,  materiał jest w ostatniej fazie impregnowany roztworem ADR SOL, następnie wysuszony. Efektem impregnacji jest „uwięzienie” cząsteczek wody w strukturach porowatych tkaniny, pokrywającą  dookoła siatkę przewodzącą.  Tkanina w takim rozwiązaniu technologicznym nabiera cech ekranujących pola elektryczne niskiej częstotliwości przez absorpcję.  Rozwiązanie takie jest odróżnieniem od sposobu ekranowania typowych materiałów ekranujących wykonanych np. z włókna poliamidowego pokrytego cienką warstwą srebra lub tkanin, które tylko mają w sobie krzyżujące się druciki stalowe i tkaniny takie nie posiadają ekranowania na niskich częstotliwościach przez absorpcję, jak w przypadku tkaniny ADR TEX. Wówczas z racji braku zastosowania Technologii ADR, tego typu materiały ekranujące na niskich częstotliwościach pola elektrycznego wymagają uziemienia co jest trudne w zastosowaniu w aplikacjach jak: rolety i zasłony na okna, baldachimy, warstwy w materacu i kołdrze nie wspominając o zastosowaniu ich jako materiał na ubrania.  Nie są  do końca rozpoznane skutki negatywne stosowania takich materiałów w ochronie człowieka przed promieniowaniem. Takich wad nie posiada tkanina ADR TEX, która oprócz testów skuteczności ekranowania posiada opublikowane badania medyczne i biologiczne, które ujawniły wręcz niesamowite efekty korzystnego wpływu zastosowania Technologii ADR.

W badaniach szerzej opisanych na stronie https://www.adr.com.pl/adr-tex/#publikacje wraz z linkami źródłowymi do poszczególnych publikacji zastosowanie Technologii ADR wykazało:

„Wpływ pól elektromagnetycznych oraz ich ekranowania na jakość nasion marchwi”.

  1. Nieprawidłowe chore siewki zmniejszyły się średnio o 50% po zastosowaniu ekranu ADR,
  2. Energia kiełkowania wzrosła po zastosowaniu ekranu ADR,
  3. Zdolność kiełkowania w każdym przypadku rodzajów pól wzrosła po zastosowaniu ekranu ADR.
 • Wpływ ekranowania pola elektrycznego o niskiej częstotliwości na ruchliwość plemników ludzkich”
  1. Stwierdzono, że promieniowanie ELF-EMF wywiera negatywny wpływ na ruchliwość ludzkich plemników. Pod wpływem pola elektromagnetycznego zaobserwowano istotny spadek szybkości ruchliwości plemników oraz istotny wzrost wartości odchyleń bocznych głowy,
  2. Stwierdzono pozytywny wpływ ekranu dielektrycznego ADR®Technology. Efekt ten kompensował zmiany ruchliwości plemników indukowane przez promieniowanie ELF-EMF.
 • „Wpływ pól elektromagnetycznych oraz ich ekranowania na wzrost fasoli karłowatej”
  1. Narażenie roślin na ekspozycje podwyższonego pola elektromagnetycznego niekorzystnie wpłynęło na ich wzrost,
  2. Rośliny narażone na promieniowanie elektromagnetyczne bez dominacji jego składowych miały najmniejszą wysokość i najmniejsze międzywęźla,
  3. Ekranowanie pól elektromagnetycznych ekranem według Technologii ADR skutecznie zabezpiecza przed ujemnym wpływem na wzrost roślin.

Technologia ADR posiada międzynarodowe patenty.

ADR®TEX

Tłumienie pola elektromagnetycznego dla niskich częstotliwości

ADR®TEX

Skutecznie ekranuje pole elektromagnetyczne wyższych częstotliwości. Dla 10 GHz wykazano tłumienie pola elektromagnetycznego na poziomie -35 dB (99,87%).

50 Hz rozkład pola elektrycznego
bez zastosowania ADR®TEX

50 Hz rozkład pola elektrycznego
z użyciem ADR®TEX pod materacem

50 Hz rozkład pola elektrycznego
z użyciem ADR®TEX pod materacem i kołdrą

Dane techniczne ADR TEX:

 • Kolor: Ecru-Biały.
 • Skład: wiskoza, poliamid, poliester, bawełna, INOX.
 • Gramatura: 130 g/m² +/- 5 %.
 • Stabilność wymiarów: +/- 5 %.

Asortyment ADR TEX:

ADR TEX produkowany jest w następujących rozmiarach:

 • 200 cm x 100 cm;
 • 200 cm x 160 cm;
 • 200 cm x 200 cm.

Na życzenie klienta dostępne są inne długości cięte z rolki o szerokości 200 cm z minimalnym krokiem 10 cm i minimalną długością 110 cm.

Dla potrzeb przemysłowych w ofercie są rolki o długościach: 2 m x 50 m, 2 m x 100 m.

Maty
pod materace

Baldachimy
nad łóżkiem

przymocowane do górnej warstwy kołdry

Zasłony

Zastosowanie ADR TEX:

 • Maty instalowane korzystnie w górnej warstwie materaca, względnie pod materace,
 • Maty – wierzchnia warstwa w kołdrze,
 • Warstwa instalowana podczas produkcji materacy,
 • Baldachimy nad łóżkiem,
 • Zasłony,
 • Tkanina na odzież ochronną,
 • Ekran na ściany lub w ścianach.

Na bazie ADR TEX wytwarzane są następujące produkty:

 

 • ADR PAD – podkład pod laptop (13” i 15”)
 • ADR CHAIR – nakładka na krzesło (35 cm x 35 cm)

Informacja o jakości

Oferowana tkanina ekranująca jest najwyższej jakości, a ewentualne błędy podczas tkania nie dyskwalifikują jej działania oraz nie stanowią powodu do reklamacji. Tkanina cięta jest laserem, który tnie i nadtapia delikatnie tkaninę bezdotykowo pozostawiając jej obrzeża w idealnej jakości.

ADR TEX można prać ręczne jak i w pralce automatycznej w temp. do 30°C, cykl „pranie delikatne”, z użyciem dowolnego środka do prania.  Po pierwszym praniu może wystąpić skurcz, który jest charakterystyczny dla tego typu tkanin. Z tego powodu tkania jest szersza o wartość skurczu. Po wypraniu tkaninę należy poddać ponownej impregnacji za pomocą proszku ADR Sol Powder lub ADR Sol (impregnat w płynie), którego głównym składnikiem jest hydrat chlorek magnezu. Zabieg ten można przeprowadzić w pralce (nie wyciągając tkaniny z bębna pralki) lub ręcznie w procesie ponownego jednorazowego płukania. Efektem impregnacji jest „uwięzienie” cząsteczek wody w strukturach porowatych tkaniny, które będą zachowane nawet po wysuszeniu. Tkanina  w dotyku będzie sucha.tkaninę można prasować co spowoduje przywrócenie jej ładnego wyglądu. Otrzymana właściwość tkaniny -ekranowania zmiennego pola elektrycznego przez absorpcję, jest podobna do materiałów biologicznych występujących w naturze dla przykładu: świeża słoma ścięta, świeże kasztany liście zielone. Dzięki takiemu zabiegowi ADR TEX nie wymaga uziemienia i wpływa bardzo korzystnie na organizmy żywe co przedstawiono w opublikowanych badaniach medycznych i biologicznych opisanych na stronie https://www.adr.com.pl/adr-tex/#publikacje

Additional information

Weight0,75 kg

You may also like…

ADR®TEX (200 cm × 160 cm)

Numer produktu: ADR019

ADR®TEX is an (EMF) electromagnetic field shielding fabric, (PEM),which does not need grounding. The method of shielding developed by ADR®Technology allows adjustment of the composite’s dielectric absorption frequency range. Such a solution ensures comfortable and safe shielding from EMF.

ADR®TEX gives highly effective protection against harmful EMFs which are emitted by telecommunication devices such as masts and phones, GSM, UMTS, LTE, Wi-Fi, etc, as well as fields which are emitted by household electrical cables and circuits, and electrical and electronic appliances.

564,00 

Quantity

ADR TEX ensures a proper regeneration of our constitution when sleeping. It protects against the EFM damage during the nighttime when the DNA repair processes in the absence of UV damage to DNA and minimum reactivity of oxygen species would not be interfered with any electric fields [1-4].

The EMF has negative impact on the human body mainly due to its interference with basic vital functions of the organism. The electrical currents in human body are one of its normal functions since nerve signals are based on electrical pulses and many biochemical reactions such as digestion or brain activity are a result of electrical processes. One can expect that long-term exposure to EMF, even of low-strength, may result in a general feeling of being unwell [5].

An alarming American publication implies that “electromagnetic smog” is the reason for many diseases of civilization such as cardiovascular diseases, cancer, and diabetes, it affects us much more than the changes in our lifestyle [6].

Human exposure to EMF is not a new problem. However, the rapid and uncontrolled increase of electrical energy usage in the 20th century coupled with the development of electronics, IT, telecommunication, and satellite navigation as well as diagnostic and industrial devices brought us not only to analyze civilization’s hazards but also to invent methods to screen electromagnetic radiation. ADR Technology of EMF screens is an answer to those challenges.

The shields are composites (many phase systems) which provide a new advance in the design of EMF screens, due to a careful selection of constituent phases, their volumetric ratios and the way different phases are interconnected, we can design screens to absorb a desired frequency range of EMF and degree of screening efficiency.

ADR TEX shield based on ADR Technology is a complex microcomposite. The basic matrix is a fabric woven from three kinds of threads: Rayan, Nylon and INOX thread (PES yarn with metallic filling) in respective weight ratio of 44:36:20. After weaving (broken twill weave) the fabric was soaked with ADR SOL and dried.

ADR®TEX

Dielectric losses are considered as a measure of shielding efficiency at radiofrequencies

ADR®TEX

EMF shielding at 10 GHz. The shielding efficiency at 10 GHz is -35 dBm.

50 Hz electric field distribution without
the ADR®TEX

50 HZ electric field distribution with
the ADR®TEX under mattress

50 Hz electric field distribution with the ADR®TEX under mattress and above quilt

ADR TEX Product Line:

ADR TEX is produced in following sizes:

 • 200 cm x 100 cm;
 • 200 cm x 160 cm;
 • 200 cm x 200 cm.

At the customer’s request, we can sell any length from a 200 cm wide roll at a minimum length of 110 cm rounded up to any length (in 10 cm intervals).

For industrial and construction purposes, we can offer ADRTEX in the following quantities: 2 m x 50 m, 2 m x 100 m.

Under
mattress

Canopies over
the bed

In the duvet cover above
the duvet

As curtains
or behind curtains

ADR TEX Applications:

 • Under mattress
 • In the duvet cover above the duvet
 • A layer incorporated into the production of mattresses
 • Canopies over the bed
 • As curtains or behind curtains
 • As fabric for protective clothing
 • As a shield on walls or built into walls

On the basis of ADR TEX, the following products are manufactured:

 

 • ADR PAD – laptop shield (13″ and 15″),
 • ADR CHAIR – chair seat cover (35 cm x 35 cm).

Information about quality:

This shielding fabric is of the highest quality, any nominal inconsistencies in the weave do not impair the shielding of EMF. The fabric is cut to size using a ‘hot knife’ which gently melts and fastens the yarns, the discoloration that is created on its edge is a natural feature of this process.

ADR TEX can be washed by hand as well as by a washing machine at up to 30 ° C, the “gentle wash” cycle should be used, with any washing detergent. After the first wash, there may be some shrinkage which is a characteristic for this type of fabric. The fabric is produced a little wider to account for this shrinkage. After washing and drying the fabric can be ironed to remove creasing.

Additional information

Weight0,75 kg

You may also like…

0