ADR > Zagrożenia EMF (PEM)

Zagrożenia EMF (PEM)

 

U osób przebywających w strefie sztucznego promieniowania elektromagnetycznego obserwuje się takie symptomy jak:

 • zaburzenia snu
 • bóle głowy i migreny
 • przewlekłe zmęczenie i wyczerpanie
 • drażliwość, wewnętrzny niepokój
 • zaburzenia procesów pamięciowych
 • ogólne osłabienie, podatność na infekcje
 • zaburzenia hormonalne

 

  Dostrzeganie możliwych konsekwencji zdrowotnych na skutek ekspozycji w EMF w oparciu o badania naukowe i medyczne stanowi dla nas podstawę do podjęcia strategii mających na celu zapobieganie zidentyfikowanym niekorzystnym źródłom elektrosmogu. Konieczność prowadzenia zintegrowanych działań uwzględniających aspekty zdrowotne w tym zakresie jest popierana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i inne międzynarodowe instytucje.

  Pole elektromagnetyczne niskiej częstości wnika w ciało ludzkie*:

   Świadomość
   bioelektryczna

   Promieniowanie pola elektromagnetycznego EMF występuje powszechnie w przyrodzie. Naturalnym jego źródłem jest Kosmos, Słońce, Ziemia oraz wyładowania atmosferyczne. Jest ono jednak również wytwarzanie przez wszelkie instalacje i urządzenia elektryczne.

   Istota problemu

   Pole elektromagnetyczne EMF jest polem wytworzonym przez ładunki elektryczne, jest kombinacją pola elektrycznego i magnetycznego. Źródłem pola elektrycznego są stacjonarne ładunki elektryczne, natomiast pole magnetyczne jest związane z ruchem ładunków elektrycznych (prądem elektrycznym).

   Promieniowanie elektromagnetyczne jest to rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego. Ma ono charakter fali poprzecznej, w której składowa elektryczna E i magnetyczna B są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali.

   •  Szkodliwy wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizm człowieka ciągle jest badany przez naukowców i lekarzy.
   • Naukowcy z Karolinska Institute w Sztokholmie dowiedli, że fale elektromagnetyczne dezorientują pracę systemu immunologicznego.
   • Opracowane na zlecenie Parlamentu Europejskiego raporty potwierdzają negatywny wpływ pola elektromagnetycznego na nasz organizm. Parlament uchwalił rezolucję nakazującą określanie norm ograniczających promieniowanie elektromagnetyczne według czynników biologicznych, a nie jak to było dotychczas tylko termicznych.

   Przykłady natężenia pola elektrycznego w odległości 3cm/30cm od różnych źródeł

   Wiele krajów radykalnie zaostrza normy w tej dziedzinie zwłaszcza dla urządzeń działających w pobliżu miejsc, w których może przebywać człowiek.

   Wpływ EMF (PEM) na zdrowie i życie człowieka

   W procesie ewolucji nasz organizm przystosował się częściowo do promieniowania wytwarzanego przez naturalne źródła.
   Jednakże w wyniku rozwoju cywilizacji pojawiły się rozproszone sztuczne źródła promieniowania elektromagnetycznego.

   Wzrost pola elektromagnetycznego w czasie

   Obecność urządzeń wytwarzających sztuczne pole elektromagnetyczne w życiu codziennym wpływa niekorzystnie na wewnętrzną równowagę biologiczną (homeostazę) organizmu. Efekt ten jest związany z wpływem sztucznego pola elektrycznego na występujące w ciele ludzkim impulsy elektryczne w sposób naturalny związane z czynnościami życiowymi. Impulsy te umożliwiają komunikację między komórkami, stanowiąc podstawę przekazywania sygnałów nerwowych oraz reakcji biochemicznych.

   Znaczną rolę w działaniu EMF na poziomie cząsteczkowym odgrywa również duża zawartość wody i minerałów, które czynią organizm ludzki znakomitym przewodnikiem elektrycznym. Wpływ zewnętrznego pola elektromagnetycznego na człowieka zależy głównie od częstotliwości pola i jego natężenia. Wartości EMF, na jakie wystawieni są ludzie w swym codziennym otoczeniu wymagają od organizmu uruchomienia odpowiednich mechanizmów kompensacyjnych w celu zminimalizowania stresów środowiskowych. Jednak długoterminowe narażenie na działanie nawet minimalnego EMF pociąga za sobą negatywne konsekwencje zdrowotne wynikające z biologicznych reakcji powodujących z czasem zauważalne osłabienie organizmu.

    

   Jakośc życia a pole elektromagnetyczne w mieszkaniu.

   Instalacja elektryczna w budynkach mieszkalnych ma znaczną długość i stanowi złożone przestrzenne źródło PEM. 

   Oprócz instalacji stałej w ścianach i sufitach pomieszczeń środowisko mieszkaniowe charakteryzuje także niepowtarzalna i zmieniająca się w czasie instalacja ruchoma związana z obecnością urządzeń elektrycznych zasilanych przez nią. Długotrwała ekspozycja na oddziaływanie silnych zewnętrznych pól elektromagnetycznych w formie okablowania w ścianach i podłodze w bezpośrednim otoczeniu mieszkalnym może mieć niekorzystny wpływ na stan zdrowia domowników.

   Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do sypialni, gdzie średnio spędza się około 1/3 życia śpiąc. Podczas snu podstawowe funkcje czynnościowe organizmu są obniżone, a organizm skupia się na odpoczynku i regeneracji. Zdrowy sen odgrywa istotną rolę w procesie naprawiania DNA w komórkach, zapewniając optymalne warunki odnowy organizmu. Uaktywnienie naturalnych zasobów leczniczych ciała pozwala cieszyć się lepszym zdrowiem i samopoczuciem. Jednak typowe przewody elektryczne w ścianach, suficie i podłodze sypialni, jak również wszelkie urządzenia takie jak lampka nocna, budzik czy też przedłużacze wytwarzają w swym otoczeniu EMF zlokalizowane blisko ciała człowieka przez wiele godzin. Ekranowanie pola elektromagnetycznego w sypialni jest ważne, ponieważ może zapewnić skuteczną naprawę DNA w nocy, kiedy endogenne i egzogenne uszkodzenia DNA są na minimalnym poziomie.

    

   To właśnie środowisko, w którym mieszkamy, w głównej mierze wpływa na jakość życia i poczucie satysfakcji z zaspokojenia naszych potrzeb związanych z rekreacją i zdrowiem.

   0