ADR Protect EMF

Numer produktu: ADR010

ADR Protect jest urządzeniem, które redukuje skutki wpływu promieniowania elektromagnetycznego na ciało człowieka.

45,00 

Świadectwo Badania

Stwierdzone wartości wypadkowe indukcji magnetycznej pola magnetycznego generowanego przez ADR Protect EMF we wszystkich punktach otoczenia nie przekraczają wartości dopuszczalnej wg rozporządzenia MOŚZNiL z 11 sierpnia 1998r. i nie stwarzają ryzyka zdrowotnego dla ludzi.

ADR Protect EMF otrzymał świadectwo dopuszczenia do sprzedaży i używania zgodnie z przeznaczeniem.

Więcej informacji: https://adr.com.pl/IMPpl.pdf

Rozkład pola magnetycznego nad ADR Protect

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY

im. Prof. Dra med. Jerzego Nofera

Zakład Zagrożeń Fizycznych

Wyniki badania termograficznego:

Badania termograficzne przeprowadzono na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Instytucie Radiofizyki Radiologicznej w Poznaniu.

S. Górski, S.A. Wosiński, B. Grala, K. Waliszewski, K. Kapecka, Thermographic evaluation of the immediate effects of the ADR Protect Energy Stimulator on blood supply to the hands of persons with Generalized Peripheral Blood Supply Disorders, Medical News 3 (72) 2003; s. 176–180.

przed użyciem (lewa) / podczas używania (prawa)

Wyniki badań immunologicznych

Średnie wyniki proliferacji komórek jednojądrzastych krwi ludzkiej podczas hodowli komórkowej in vitro, w 72-godzinnej mikrohodowli prowadzonej na pożywce poddanej 15-minutowemu działaniu urządzenia ADR Protect.

Więcej informacji https://adr.com.pl/Proliferacja.pdf

Informacje techniczne
ADR Protect: średnica 2,1 cm, grubość 1,5 mm, waga 3 g

Jak stosować ADR Protect

Rekomendowane umieszczenie ADR Protect na:

  • obudowie telefonu komórkowego,
  • myszcze komputerowej.

Tylna część ADR Protect pokryta jest warstwą samoprzylepną ułatwiającą umieszczenie go na wymienionych przedmiotach.

Dodatkowe informacje

Waga0.003 kg